• SPIN – pregled dogodkov

  • Sponzorji

  • Vremenska napoved

  • Radarska slika padavin

  • Meteoalarm

  • Požarna ogroženost

  • Gostovanje spletnih strani

Usposabljanja

Prostovoljni gasilec se mora za opravljanje nalog redno izobraževati, strokovno usposabljati in izpopolnjevati, širiti splošno razgledanost in razvijati tista znanja in veščine, ki so potrebna za učinkovito in strokovno opravljanje nalog. S strokovnim pristopom na intervencijah si povečujemo ugled in zaupanje javnosti.

Operativna organiziranost, strokovna usposobljenost in opremljenost zagotavlja hitre in uspešne gasilske intervencije, ne le na področju gašenja in reševanja v primeru požarov, ampak tudi na širšem področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Mengeš, pa tudi drugod, če našo pomoč potrebujejo in je to v naši moči.

V PGD Loka se teh dejstev dobro zavedamo, zato tem področjem dajemo velik poudarek. Načrtno v duhu humanitarnosti vzgajamo mladino iz katere danes izhaja ustrezno normativom kategorizacije usposobljenega večina operativnega kadra, ponekod smo te normative tudi presegli. Operativno organiziranost smo dvignili na višji nivo, prav v tem času pa zaključujemo projekt na področju opremljenosti in sicer nabave gasilskega vozila GVC 16/25 v skladu z načrtom razvoja GZ Mengeš 2002-2009. Vse skozi se trudimo, da je operativna pripravljenost na kar najvišjem nivoju in se odzovemo vsem klicem na pomoč, na območju občine Mengeš, pa tudi drugod, saj smo v preteklosti sodelovali na večjih požarih v bližnjih sosednjih občinah, na velikem požaru v naravi na Krasu, pri sanaciji ujme v sosednji Italiji in Ptuju, ter nenazadnje izdatno na intervenciji in sanaciji v Železnikih

Naloga, ki ostaja prihodnjim gasilskim vodjem bo ureditev statusa prostovoljnega gasilca, ki zakonsko ni ugodno rešen, kot je npr. rešen vidik prostovoljnega sestava SV ali policije. Stopnjuje se raven odgovornosti in nalog, ugodnosti pa je vse manj. Veseli bomo lahko, če bomo v prihodnje še lahko pridobivali nove kadre med prostovoljne gasilce, ki pa bodo tudi pripravljeni ne samo na delo pač pa tudi na sprejemanje odgovornosti vodenja gasilske organizacije.

Hvala vsem, ki ste kakor koli pripomogli k dvigu kakovosti dela in izboljšanju pogojev dela naše gasilske službe v želji, da vsaj tako ostane tudi v bodoče.

 

Ni dogodkov.