• SPIN – pregled dogodkov

  • Sponzorji

  • Vremenska napoved

  • Radarska slika padavin

  • Meteoalarm

  • Požarna ogroženost

  • Gostovanje spletnih strani

Zgodovina društva

Prostovoljno gasilsko društvo Loka pri Mengšu je bilo ustanovljeno leta 1933 zaradi pogostih požarov na stanovanjskih hišah in gospodarskih poslopjih. V tedanjih časih je bila večina streh krita s slamo, zato je bila ustanovitev društva nujna. V aprilu leta 1933 je bil ustanovljen pripravljalni odbor, ki je že takoj na začetku pričel zbirati denar za nabavo najpomembnejšega orodja gasilcev, to je motorne brizgalne. Kupili so priznano brizgalno znamke Rosenbauer, katero so s slovesnim blagoslovom izročili svojemu namenu v nedeljo 13. avgusta 1933.
Ustanovni občni zbor društva, katero je štelo nad 50 rednih in podpornih članov, je bil 4. avgusta 1933, v prostorih gostilničarja in člana društva Mihe Habjana-Slamnikarja.
Ker je bil ves zbrani denar porabljen za nabavo brizgalne in potrebnega orodja, kar nekaj časa niso mogli misliti na zidavo gasilskega doma. Motorno brizgalno in orodje so hranili po raznih hišah članov društva. Za prevoz na vaje in požare so uporabljali voz s konjsko vprego.

Ko so bili dolgovi za nakup motorne brizgalne in orodja poplačani, so se začeli pripravljati na gradnjo doma. Najprej so kupili primerno zemljišče, nato pa je druga svetovna vojna za dlje časa odložila začetek gradnje. Tako so v letu 1949 ponovno stekle priprave za gradnjo gasilskega doma. Ob prizadevnosti članov in vaščanov je bil dom ob 20-letnici društva zgrajen in 16. avgusta 1953 slovesno izročen v uporabo.
V novem domu, ki je stal na sredini vasi, se je vedno več mladih zbiralo na vajah za dramske uprizoritve, vaje z gasilskim orodjem in tudi raznih sestankih vaščanov, saj je bil to edini skupni prostor v vasi.

Po dograditvi doma so se zopet pokazale potrebe po nabavi določene opreme, najprej je bil na vrsti voz za prevoz gasilskega orodja in moštva. Ta je bil predan v uporabo v naslednjem letu, maja 1954.

Ker je bila motorna brizgalna kar pogosto v uporabi, ni pa bila več zanesljiva, je bilo potrebno razmisliti o nabavi nove. V letu 1962 je bila nabavljena motorna brizgalna Sora, ter zanjo izdelana posebna prikolica za prevoz, skupaj s pripadajočim orodjem. Oboje je bilo v juniju tudi dano v uporabo. V letu 1963, ob 30-letnici društva, so člani pripravili slovesnost z razvitjem prvega društvenega prapora.

V letu 1965 so člani sklenili, da bodo kupili rabljen kombi DKW, ki bo služil za prevoz moštva in vleko prikolice z orodjem. Napredek tehnike je bil v tistih letih nezadržen, zato je bilo zopet odločeno o nabavi nove motorne brizgalne, ponovno tipa Rosenbauer. Ta je bila dana v uporabo v letu 1971.

Prostori v gasilskem domu so postali pretesni za hrambo vozila, voza, potrebne opreme in orodja, zato se je v letu 1974 začela gradnja nove orodjarne s pripadajočimi prostori na zahodni strani gasilskega doma. Glede na starost kombija so se člani odločili in v letu 1971 kupili nov kombi IMV Turist 1300 B. Orodjarna je bila dokončana v letu 1978 in izročena v uporabo. Takoj zatem pa je bila na vrsti adaptacija gasilskega doma. Star lesen strop je bil zamenjan z betonsko ploščo. Tako je bila posodobljena garaža v pritličju in urejena sejna soba v prvem nadstropju.
Ponovno je prišla vrsta na nabavo novega, tokrat orodnega vozila. V letu 1983 je nabavljen TAM 75 T5 in naslednje leto z vso opremo predan v uporabo.

Ob 60-letnici društva je bila v letu 1993 slovesnost ob razvitju novega prapora. Še posebej pa je bil ta jubilej obeležen z izvrstnim nastopom naše ženske ekipe na X. Gasilski olimpiadi v Berlinu. V okviru državne reprezentance so  dekleta ponesla ime naše vasi in društva v daljni svet. Bila so odlična in se vrnila z zlato medaljo.

Zaradi dotrajanosti je bilo vozilo IMV v letu 1995 prodano. V  letu 1998 je bila izpolnjena večletna želja in potreba po nabavi novega vozila Mitsubishi L – 200, ki ima na sebi samostojno gasilno visokotlačno napravo s 450 litri vode tipa Zebra ter ostalo opremo, kot vozilo GVGP-1. To vozilo, skupaj z vso opremo, je bilo v avgustu slovesno predano v uporabo. Ker se je pokazala potreba po vozilu za prevoz moštva je bilo v letu 1999 kupljeno rabljeno vozilo Renault Traffic in sicer pri družbi Aerodrom Brnik. To vozilo je z rednim vzdrževanjem in manjšimi popravili vzdržalo v uporabi do jeseni 2007. Nadomestili smo ga z Renaultom Master, ki smo ga rabljenega, a dobro ohranjenega, prejeli  prav tako od družbe Aerodrom d.d., Brnik, poleti 2007.

Ker je v letu 2005 PGD Mengeš realiziralo nabavo novega vozila GVC 24/50, smo se dogovorili, da staro vozilo GVC 24/50 – TAM 130 T 10 B (letnik 1982) odstopijo nam. Tako je bila v novembru izvedena predaja vozila. Vozilo je bilo sicer starejše, a dokaj dobro ohranjeno in tehnično brezhibno. Konec leta 2007 smo iz uporabe izločili orodno vozilo TAM 75 T5 in ga odprodali. Razlog je bil ta, da je bilo že v jeseni leta 2007 nabavljeno rabljeno vozilo Mercedes Atego 1328 AF 4×4, letnik 2001, ki bo zamenjalo staro vozilo GVC 24/50, katero je zaradi tega šlo že v odprodajo. Vozilo Mercedes Atego je bilo kupljeno iz Španije (poklicni gasilci Madrid) preko družbe Elektro Turnšek d.o.o. iz Celja. Vozilo je doživelo popolno prenovo in opremljanje z novo opremo na že obstoječi nadgradnji Rosenbauer. Ob zelo veliki prizadevnosti poveljnika, bo to vozilo dano v uporabo kot gasilsko vozilo s cisterno GVC 16/25 v letu 2008. Tako bo hkrati tudi izpolnjen načrt Občine Mengeš o opremljanju z gasilskimi vozili za obdobje 2002 do 2009.

V vasi je bilo v letu 1994 tudi ustanovljeno Kulturno društvo Antona Lobode. Dejavnost tega društva se prav tako odvijala v prostorih gasilskega doma, ki je tako počasi postajal pretesen. Tako so bila prizadevanja obeh društev že nekaj let usmerjena v pripravo načrtov za nov objekt, ki  naj bi nudil dovolj prostora za delo obeh društev in tudi ostale potrebe vaščanov. Seveda je bilo težko priti do neke take zamisli stavbe, ki bi nudila ustrezno prostorsko razporeditev, kot nenazadnje tudi, kje tako stavbo postaviti. Po tehtanju zamisli in lokacij (naše zemljišče, kako drugo zemljišče v vasi z ustrezno zamenjavo, športni park kot del vaškega zbirališča, itd.) je nazadnje bila sprejeta odločitev, da bomo dom gradili na našem zemljišču.

Tako je bil v letu 2005 pripravljen osnutek in idejni projekt, ki se je v letu 2006 dopolnil v projekt PGD. Ko je bila naša pobuda podprta s strani Občine Mengeš in konkretizirana s proračunsko postavko za leti 2006 in 2007 smo šli v pridobitev gradbenega dovoljenja. Tega smo prejeli konec pomladi 2006. Tako se je gradnja v juniju tudi začela. Najprej smo v lastni režiji podrli stari gasilski dom in konec poletja je družba Žurbi Team d.o.o. iz Kamnika pričela z gradbenimi deli. Gradnja objekta je do konca decembra že tako močno napredovala, tako da smo vanj lahko namestili opremo in vozila, ki so tako na toplem prebila zimo, ki na srečo ni bila posebej ostra. Tudi občni zbor v 2007 smo že lahko izpeljali v novih prostorih in sicer v garaži. Dela pri gradnji so se nadaljevala skozi celo leto 2007. V teh zadnjih zimskih dneh 2007/2008 dom dobiva tudi obleko, torej je v delu fasada. Notranjost je tudi v veliki meri že obdelana, tako, da smo 1.3.2008 že izpeljali občni zbor v novi dvorani v nadstropju gasilsko-kulturnega doma. Ob gradnji je tudi potekala akcija zbiranja finančnih sredstev med občani Loke pri Mengšu in Dobena, katero smo poimenovali: »Zlati, srebrni oz. bronasti zidak za gasilski dom Loka 2006«. Vaščani so to pobudo zelo lepo sprejeli. Na začetku leta 2008 je bilo stanje sledeče: 72 zlatih, 42 srebrnih in 78 bronastih zidakov. Seveda je tudi Občina Mengeš držala besedo in nakazala finančna sredstva, ki so bila predvidena v proračunu. Ob tem pa je bilo opravljenih tudi zelo veliko prostovoljnih ur pri različnih delih. Seveda se že veselimo dne, ko bomo obe letošnji pridobitvi gasilski dom in GVC 16/25 slovesno izročili svojemu namenu.

Ob vsem tem t.i. gospodarskem področju delovanja društva pa je seveda potrebno omeniti tudi nenehno rast društva v smislu operativne pripravljenosti in izobraževanja operativnih članov. Tako se naši člani nenehno udeležujejo različnih tečajev in izobraževanj v okviru GZ Mengeš in GZ Slovenije. Na teh izobraževanjih si pridobijo nova znanja iz različnih področij, ki so zelo pomembna za resnično pravilen pristop v reševalnih akcijah. Tudi osnovna zaščitna oprema operativnih gasilcev in ostala oprema ter orodje sta nenehna skrb operativnega vodstva društva. Z razvojem novih postopkov gašenja in reševanja se mora le-ta stalno dopolnjevati in vzdrževati v brezhibnem stanju.

Naše društvo je že od leta 1988 organizator meddruštvenega gasilskega tekmovanja ženskih in moških ekip za Pokal Loke. Zadnjo soboto v juniju, se  že po tradiciji zbere v Loki večje število desetin iz cele Slovenije, ki se pomerijo v gasilskih veščinah in se potem po razglasitvi rezultatov tudi srečajo in pogovorijo na vrtni veselici. Od leta 1999 pa se istočasno izvede tudi občinsko tekmovanje članskih ekip GZ Mengeš.
V letu 2002 je bilo v oktobru, v okviru »meseca varnosti pred požarom«, med drugimi aktivnostmi, prvič izpeljano srečanje oz. tekmovanje gasilskih dvojic. To je vaja na t.i. gasilskem poligonu. Je precej zahtevna vaja in je primerna za strokovno usposobljene in fizično dobro pripravljene operativne člane PGD. Ta tekmovanja so potekala do vključno leta 2005. V zadnjih dveh letih jih nismo priredili, ker so bili člani preveč zaposleni z deli pri gradnji gasilsko-kulturnega doma.

Okoli dvajset let naše društvo ob koncu leta pripravi stenski koledar z slikami iz domačega kraja ter voščilom. Prihodki od raznosa koledarjev po vasi in Dobenu so kar pomemben vir financiranja društvene dejavnosti.

Zgodovinski pregled sta pripravila Peter Krušnik in Miro Urbanc, v decembru 2000.
Z novejšimi podatki ga je dopolni tajnik Miro Urbanc v letu 2008.

Za dodatne zgodovinske informacije kliknite tukaj

Ni dogodkov.