• SPIN – pregled dogodkov

  • Sponzorji

  • Vremenska napoved

  • Radarska slika padavin

  • Meteoalarm

  • Požarna ogroženost

  • Gostovanje spletnih strani

Slavnostna seja ob 20-letnici delovanja Gasilske zveze Mengeš, 10.11.2017

Dodano: 12.11.2017

V prostorih župnijskega doma v Mengšu je v petek, 10. novembra 2017, potekala slavnostna seja ob 20-letnici Gasilske zveze Mengeš, na kateri so se zahvalili vsem, ki so v dosedanjih dvajsetih letih skrbeli za delovanje zveze in gasilstva v občini Mengeš. V uvodu slavnostne seje je predsednik Gasilske zveze Mengeš Janez Koncilija pozdravil vse navzoče in goste: podpoveljnika Gasilske zveze Slovenije Jožeta Verbiča, direktorja URSZR Darka Buta, župana Občine Mengeš Franca Jeriča, predstavnika sveta gasilske regije Ljubljana III Ivana Vidica, poveljnika štaba Civilne zaščite Občine Mengeš Franca Hribarja, poveljnika Gasilske zveze Mengeš Miha Verbiča, predstavnike gasilskih zvez regije Ljubljana III., Komenda, Kamnik, Domžale, Lukovica, Moravče, Litija, Šmartno pri Litiji in Vodice, predstavnike Centra za zaščito in reševanje Domžale, župnika Marka Koširja, ravnatelja OŠ Mengeš Milana Burkeljco, ravnateljico Vrtca Mengeš Matejo Hribar Sicherl, predstavnike vseh prostovoljnih društvo in prostovoljnega industrijskega gasilske društva Lek Mengeš, predstavnike Policijske postaje Domžale, predstavnike ZD Kamnik in Domžale ter še predstavnike preostalih društev. Še posebej pa je pozdravil častnega občana in starosto mengeškega gasilska Franca Blejca.
V kulturnem programu, ki ga je povezoval Miha Žargi sta nastopila Kalina – Pevski zbor vzgojiteljic Vrtca Mengeš pod vodstvom Andreje Pirc in Patricija Sicherl na violini.
Na slavnostni seji so se sprehodili skozi 20 let delovanja Gasilske zveze Mengeš, za kar je poskrbela dr. Mateja Jemec Tomazin, ki je v uvodu dejala, da je praznovanje 20-letnice Gasilske zveze Mengeš je pomembna obletnica na njihovi skupni poti, ki se je začela v letu 1997. Ustanovni občni zbor je potekal 21. marca 1997 v prostorih Kulturnega doma Mengeš. Spremembo organizacijske ravni, ki jo je spodbudila ustanovitev Občine Mengeš, so zahtevale temeljite priprave na samostojno pot. K odločitvi pa je pripomoglo tudi dejstvo, da je v preteklosti med letoma 1955 in 1959 Gasilska zveza Mengeš že uspešno delovala, tako kot tudi Občina Mengeš, potem pa se je zaradi nove teritorialne razdelitve občin priključila k Gasilski zvezi Domžale.
Z novimi Pravili gasilske službe so bile pristojnosti operativnega delovanja prenesene na občinska poveljstva, ki pa žal niso mogla odločati o vseh zadevah, ki jih je nalagal zakon. Gasilci v novoustanovljenih občinah so pozivali Gasilsko zvezo Slovenije, naj prilagodi svoja pravila, kar je omogočil sklep, ki je bil sprejet leta 1996 in ta jim je omogočil legitimno pravico do samostojnega delovanja. V takratnem predsedstvu Gasilske zveze Domžale so preučili predloge posameznih občin, o njihovih željah in odločitvah. Poveljstvo občine Mengeš je sprejelo sklep, da se ustanovi samostojna Gasilska zveza Mengeš, kar so podprla tudi društva na svojih občnih zborih. Predstavniki društev so podpisali pogodbo Zveze gasilskih društev Mengeš, ki je takrat v svojih vrstah združevala preko 300 gasilcev, kadrovsko pa je bila prav tako dovolj usposobljena za samostojno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči. V prvem letu delovanja Gasilske zveze Mengeš je bila z Občino Mengeš podpisana pogodba o upravljanju lokalne gasilske javne službe. Pogodba pa je bila v letu 2010 posodobljena in se vsako leto dopolnjuje z aneksi, ki določajo sredstva za nemoteno izvajanje javne gasilske službe.Drug pomemben dokument je Operativni načrt javne gasilske službe občine Mengeš, sprejet v let v letu 1998 in pozneje posodobljen zaradi sprememb v operativni sestavi in v tehnoloških novostih. Načrt poleg kadrovskih in tehničnih podatkov, predstavlja tudi način aktiviranja gasilskih enot, izvajanja operativnih nalog in druge podrobnosti.
Še pomembnejši dokument za uspešno delo zveze pa je bil po besedah dr. Mateja Jemec Tomazin pripravljen na podlagi Meril za organiziranje in opremljanje gasilskih enot. Vseboval je opis dejanskega stanja gasilstva z opredeljenimi nalogami lokalne skupnosti in izvajalcev pri izobraževanju, zaščitni opremi in gasilskih vozil za obdobje desetih let, ki je začel veljati marca 2001. Sledila je priprava posebne pogodbe, ki je bila slavnostno podpisana med Občino Mengeš, Gasilsko zvezo Mengeš in prostovoljnimi gasilskimi društvi v Mengšu, na gasilski veselici v Loki pri Mengšu 23. junija 2001. Na podlagi te pogodbe je Občina Mengeš sofinancirala nakup novih vozil v PGD Loka Pri Mengšu, PGD Mengeš in v PGD Topole. 10. aprila 2003 so razvili prapor Gasilske zveze Mengeš, katerega glavni pokrovitelj je bila Občina Mengeš. Prav tako je prevzem prapora omogočilo še nekaj donatorjev.
»Danes smo lahko ponosni na ustrezno usposobljeno operativno članstvo, ki s sodobno osebno in skupno zaščitno opremo ter gasilskimi vozili zagotavlja uspešno izvajanje vseh vrst nalog v sistemu zaščite in reševanja ter pomoči. Gasilske vrste moramo tudi nenehno pomlajevati, zato dajemo velik poudarek na vključevanju mladih. Delo z mladino se vodi na nivoju zveze in društev. Združujejo pa jih na najrazličnejših aktivnostih za pridobivanje veščin, pri tekmovanjih in jih tako vodijo do vstopa v članske vrste. Pri tem nam izdatno pomagajo starši, ki nam zaupajo, zelo dobro pa sodelujemo z Osnovno šolo Mengeš in z Vrtcem Mengeš. Gasilci smo ponosni tudi na članice, ki se vključujejo v delo gasilske organizacije tako pri vzgoji mladine, kot pri vodstvenih funkcijah, vse več pa je tudi operativnih gasilk, ki enakovredno stojijo ob boku moškim kolegom. Ne pozabljamo pa na tiste, ki so gasilsko pot prehodili pred nami in gradili tradicijo gasilstva. To so starejše gasilke in gasilci, ki so še vedno aktivni tako na tekmovalnem področju, kot pri dejavnostih, ki še vedno pripomorejo k prepoznavnosti in napredku društev, gasilske zveze in občine,« je povedala dr. Mateja Jemec Tomazin.
Ves čas velik pomen dajejo tudi izobraževanju, saj se zavedajo, da bo le najbolj usposobljen gasilec kos tudi najtežjim oblikam posredovanj. Letno gasilci opravijo med 60 in 80 posredovanj, od gašenja požarov, posredovanj v prometnih nesrečah, različnih tehničnih intervencij, reševanj živali, pomoč reševalcem … Zaradi dobre pripravljenosti operativnih gasilcev je večina posredovanj uspešnih. Za uspešno delovanje potrebujejo tudi ustrezno opremo in vozila, za kar jim izdatno pomaga Občina Mengeš. Za vzdrževanje fizične pripravljenosti in osnovnega dela z opremo so pomembna gasilska tekmovanja in lahko se pohvalijo, da so njihove tekmovalne ekipe redne udeleženke regijskih in državnih tekmovanj, kjer posegajo tudi po najvišjih mestih in se uvrščajo tudi na mednarodna gasilska tekmovanja imenovana tudi gasilska olimpijada. Pohvalili so tudi dobro sodelovanje s Štabom civilne zaščite Občine Mengeš, saj štab skrbi za dodatno opremljanje in usposabljanja. Sodelujejo pa tudi na skupnih vajah, ki pripomorejo k boljši zaščiti občanov in njihovega premoženja.
»Za nami je 20 let uspešnega dela, pri katerem se je članstvo povečalo na 739 gasilk in gasilcev, s katerimi smo v tem obdobju pridobili dragocene izkušnje za izvajanje nalog v prihodnosti. Za to pa je zaslužnih vrsta posameznikov, društev, podjetij in drugih organizacij. Posebna zahvala gre tudi vsem svetnicam in svetnikom, občinski upravi ter dosedanjim županom Janezu Peru, mag. Tomažu Štebetu in Francu Jeriču, ki so v vseh dvajsetih letih s svojim prispevkom pomembno vplivali na organiziranost in izvajanje javne gasilske službe v občini Mengeš«, je še povedala dr. Mateja Jemec Tomažin.
Jubilantu – Gasilski zvezi Mengeš so čestitke izrekli tudi nekateri gostje in ji zaželeli še naprej uspešno delo. Ob zaključku je sledila še podelitev plaket.

Slike si lahko ogledate v FOTOGALERIJI (klikni!)

Vir: www.domzalec.si
Avtor: Miha Ulčar; Foto: Janez Ravnikar; Video: Miro Pivar

Gasilci PGD Loka, ki smo se udeležili slavnostne seje: Ručigaj Robert, Urbanc Branko, Urbanc Franc, Urbanc Miro, Cimerman Stane, Bergant Franc, Repanšek Marjan, Sedeljšak Slavko, Miha Jerič, Ručigaj Kaja, Reven Teja in Brojan Andrej.

Ni dogodkov.